Stroom injecteren

Het is mogelijk om zonnestroom in mindering te brengen van de afname van stroom van het net. Installaties met een maximaal AC-vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kilowatt hebben recht op een meetinstallatie die het mogelijk maakt om de geproduceerde elektriciteit in mindering te brengen van de afname. Dit gebeurt door de plaatsing van een terugdraaiende teller. Door die terugdraaiende teller kan de elektriciteitsfactuur op het einde van het jaar 0 zijn. Draait jouw teller niet terug, neem dan contact op met jouw netbeheerder. Een aanpassing van de bestaande meetinstallatie is gratis.

Er zijn wel enkele aandachtspunten waarmee je rekening moet houden om de terugdraaiende teller optimaal te benutten.

Grote installaties (> 10 kilowatt)

Eigenaars van installaties groter dan 10 kW hebben geen recht op een meetinstallatie die het mogelijk maakt om de geproduceerde elektriciteit in rekening te brengen van de afname. Zij moeten een apart toegangspunt en een aparte meting bij de netbeheerder aanvragen voor afname van elektriciteit enerzijds en injectie van elektriciteit op het net anderzijds. Ze zijn bovendien verplicht een contract af te sluiten met een evenwichtsverantwoordelijke voor hun toegangspunt van injectie. Zolang dat niet in orde is, zal de netbeheerder geen groenestroomcertificaten uitbetalen.

Prosumententarief

Sinds 1 juli 2015 moeten prosumenten met een decentrale productie-installatie die kleiner is dan 10 kilowatt (zonnepanelen, WKK-installaties, windmolens) én een terugdraaiende teller betalen voor het gebruik van het distributienet. Zie pagina: prosumententarief.

Terugdraaiende teller

Soms verbruik je niet alle elektriciteit die door je zonnepanelen opgewekt wordt. Stel dat je bijvoorbeeld tijdens een zonnig weekend niet thuis bent. Dan stroomt de overtollige elektriciteit naar het openbare net. Het verbruik op een teller die teruggedraaid is, wordt op jouw elektriciteitsfactuur afgerond naar 0. Dus -1.000 kWh wordt op jouw factuur aangerekend als 0 kWh. Aan de meterstand op jouw teller verandert niets. Die is het beginpunt voor een volgende meteropname.

Vergoeding zonnestroom

Dankzij een terugdraaiende teller zul je besparen op je jaarlijkse elektriciteitsfactuur. Elke geïnjecteerde kWh elektriciteit compenseert namelijk een kWh die je op een ander moment van het net afneemt.

Laat ook meerdere installateurs je over de mogelijkheden vertellen. Vraag gratis offertes op.

Wat gaan jouw zonnepanelen precies kosten?

Achterhaal de exacte kosten voor jouw opdracht door gebruik te maken van onze offerte service. Laat je gegevens achter en kom in contact met zonnepaneel installateurs die je graag een vrijblijvend voorstel willen doen.

Bronnen:
VREG.be