Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Zonne-energiegids.be
Zonne-energiegids.be

Groenestroomcertificaten

Als eigenaar van zonnepanelen krijg je in bepaalde gevallen een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte zonnestroom. Zonnepanelen van maximaal 10 kilowatt die sinds 14 juni 2015 gekeurd werden, krijgen geen groenestroomcertificaten meer. Op 4 juni 2015 werd het besluit hierover in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Installaties groter dan 10 kilowatt komen nog wel in aanmerking voor certificaten.

Indien een installatie voor de eerste maal werd gekeurd voor 14 juni 2015 maar niet over een groenestroomteller beschikte, kun je een teller plaatsen en de installatie opnieuw laten keuren. In dit geval krijg je wel certificaten aangezien de datum van ingebruikname gelijk is aan de eerste keuring.

Bandingfactor

Als je zonnepanelen hebt geplaatst in 2013 of later is de hoeveelheid kWh voor één certificaat afhankelijk van de ‘bandingfactor’. Deze factor geeft weer welk aandeel van een certificaat je ontvangt per 1.000 kWh elektriciteitsproductie. Deze bandingfactor is onderhevig aan aanpassingen ten gevolge van de evolutie van de investeringskosten en elektriciteitsprijs (ook het prosumententarief wordt hierin meegenomen). Er worden geen gedeeltelijke certificaten uitgereikt.

Voorwaarden

 • Wanneer je zonnepanelen op het dak van een woning plaatst, dan kun je alleen groenestroomcertificaten krijgen als jouw dak of zoldervloer voldoende geïsoleerd is. Dat betekent dat de warmteweerstand (Rd) van de volledige dak en/of zoldervloer ten minste 3 m2K/W moet bedragen.
 • Nadat de zonnepanelen werden geplaatst en voordat ze worden opgestart, is een AREI-keuring nodig.

Dit zijn de enige voorwaarden. Al de rest is niet van belang, zoals bijvoorbeeld:

 • de hellingsgraad of oriëntatie van de panelen
 • of de geproduceerde elektriciteit ter plaatse wordt verbruikt of in het elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd
 • of er meer elektriciteit wordt opgewekt dan je als eigenaar zelf verbruikt
 • of het panelen zijn die op het dak liggen, of zonneleien die in het dak zijn ingewerkt
 • de rechtsvorm van de eigenaar (gemeente, vzw, firma, … ).

Nieuwbouwwoningen krijgen geen certificaten meer sinds 2013.

Bedrag

Het bedrag dat je per certificaat ontvangt en de periode dat je certificaten ontvangt, hangt af van:

 • het maximaal AC-vermogen van de omvormers
 • de datum van ingebruikname van de zonnepanelen
 • Deze datum kan ten vroegste de datum van de AREI-keuring zijn, je mag jouw installatie pas opstarten na de keuring. Je mag de datum van ingebruikname vrij kiezen op of na de datum van de AREI keuring. Als de keurder zijn verslag pas later opmaakt en hij vermeldt daarin duidelijk de datum van zijn bezoek, dan is de datum van het bezoek bepalend.

Niet van belang voor de waarde van jouw certificaten is:

 • of de geproduceerde elektriciteit ter plaatse wordt verbruikt of in het net wordt geïnjecteerd
 • het moment waarop de aanvraag wordt ingediend bij de VREG
 • het moment waarop de installatie wordt aangesloten op het distributienet
 • het moment waarop de productiemeting door de netbeheerder wordt geplaatst

Overzicht tarieven en steunperiodes

 • Installaties in gebruik voor 2013: Voor installaties die voor 2013 in gebruik werden genomen, werd de steun stelselmatig afgebouwd
 • Voor 1 augustus 2012 konden certificaten verkocht worden aan Elia tegen €150 euro per certificaat voor een periode van 10 jaar
 • Installaties in gebruik genomen van 1 januari 2013 tot 31 december 2013: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat €93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Als je zonnepanelen plaatst is het aantal kWh dat recht geeft op één groenestroomcertificaat afhankelijk van de zogenaamde bandingfactor. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden
 • Installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2014 tot 30 juni 2014: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat €93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden
 • Installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2014 tot 1 januari 2015: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat €93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden
 • Installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari tot 14 juni 2015: De minimumsteun voor deze installaties bedraagt per groenestroomcertificaat €93 euro gedurende 15 jaar. Voor één groenestroomcertificaat moet wel meer dan 1.000 kWh elektriciteit opgewekt worden. Deze bandingfactor kan elke 6 maanden geactualiseerd worden. De bandingfactoren gelden voor grote installaties, geïnstalleerd van 1 januari tot 1 juli 2015
 • Installaties gekeurd vanaf 14 juni 2015: Installaties kleiner dan 10 kW die vanaf 14 juni 2015 gekeurd worden, krijgen geen certificaten meer. Grote installaties krijgen wel nog certificaten
 • Installaties groter dan 10 kW komen nog wel in aanmerking voor certificaten, zij vallen in het systeem met de bandingfactoren en krijgen €93 euro per groenestroomcertificaat. Een overzicht van de bandingfactoren die gelden vanaf 1 juli 2015 tot 1 augustus 2016 vind je op de website van VEA. Je vindt daar ook de bandingfactoren die gelden vanaf 1 augustus 2016

Uitzonderingen

Voor installaties groter dan 750 kW kan sinds januari 2013 een projectspecifieke steun worden aangevraagd bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Bronnen:
www.vlaanderen.be
Vlaams Energieagentschap (VEA)

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kies voor een erkende installateur en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van vakmensen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende installateurs