Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Zonne-energiegids.be
Zonne-energiegids.be

Wat is een slimme meter?

Een nieuwe soort energiemeter is de slimme meter. Wat dit verandert ten opzichte van vorige energiemeters is dat het digitaal gebeurt. Zo kan je netbeheerder op afstand zien wat je verbruik is. Daarnaast registreert een slimme meter de energie die je injecteert in het net. Zo krijg je als consument of bedrijf een goed inzicht in je energieverbruik. Dat maakt besparen op je energie nog eenvoudiger.

Proef: wanneer krijg ik een slimme meter?

De Vlaamse overheid start met de invoering van slimme energiemeters in Vlaanderen. Met een slimme meter kan de gebruiker op elk moment zien hoeveel elektriciteit en aardgas hij precies verbruikt. En de netbeheerder kan ze op afstand aflezen. Om jouw verbruik af te lezen, moet je enkele handelingen stellen, volg hiervoor de handleiding. Het is mogelijk dat de netbeheerder of de woningcorporatie een brief stuurt met een aanbod voor een slimme meter. Het kan zijn dat dit pas over een aantal jaar is, omdat de netbeheerder al een planning heeft gemaakt voor zijn omgeving. Je hoort het vanzelf, daar hoef je niets voor te doen.

Je mag de slimme meter weigeren omdat het hier om een proef gaat. Je kunt niet zelf zo’n slimme meter aanvragen. De eerste meters werden vorig jaar geïnstalleerd in een beperkt aantal gemeenten, bij wijze van proefproject. De netbeheerder besliste samen met de gemeentelijke overheden welke gemeenten/wijken aan het proefproject deelnamen.

Laatste stand van zaken
Minister Tommelein heeft aangegeven alle elektriciteitsmeters (tot 56 kVA) te willen vervangen door digitale meters. Op 3 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Digitale meters: uitrol in Vlaanderen’ goed en besliste ze die nota voor te leggen voor stakeholderoverleg. Berekend voor de volledige maatschappij is de uitrol een juiste beleidsbeslissing. Een belangrijke opmerking is dat de effecten kunnen verschillen van klant tot klant en tussen actieve en minder actieve klanten. De regelgeving moet nog verder uitgewerkt worden. Over de praktische gevolgen is er dus nog geen duidelijkheid.

Wat zijn slimme meters?

Het grootste deel van de meters in Vlaanderen zijn momenteel elektromechanische Ferrarismeters, die stilaan aan vervanging toe zijn. Net als de huidige meten slimme meters het elektriciteits- en aardgasverbruik. De meters zelf zien er niet verschillend uit, behalve dat het klassieke telwerk is vervangen door een elektronische display. Aan de meters wordt ook communicatietechnologie toegevoegd. Ze kunnen dus informatie versturen en ontvangen: ze kunnen in twee richtingen communiceren om gegevens uit te wisselen. Op die manier krijgt een klant meer inzicht in zijn energieverbruik.

Een digitale meter is een essentieel onderdeel van en een opstap naar een slim net, dat op een kostenefficiënte manier het gedrag van alle netgebruikers integreert. Door het gebruik van nieuwe technologieën vergemakkelijkt een slim net de integratie van hernieuwbare energie en het tweerichtingsverkeer van elektriciteit en maakt het een efficiënter gebruik van de huidige elektriciteitsinfrastructuur mogelijk. Op deze manier zorgt een slim net voor een economisch efficiënt, duurzaam elektriciteitssysteem met beperkte verliezen en een hoge leveringszekerheid en –kwaliteit.

Kosten- en verbruiksoverzicht slimme meter

Staat de slimme meter aan? En heb je toestemming gegeven aan jouw netbeheerder om de meterstanden op afstand uit te lezen? Dan ontvang je om de twee maanden een kosten- en verbruiksoverzicht via jouw energiebedrijf.

Wat staat er op het kosten- en verbruiksoverzicht?
Op het overzicht vind je de volgende informatie:

  • het verbruik
  • een indicatief kostenoverzicht
  • een vergelijking met voorgaande jaren
  • een vergelijking met andere huishoudens vergelijkbaar met die van jou

Het kan zijn dat jouw energiebedrijf je nog meer informatie geeft. Hier is het energiebedrijf vrij in.

Veelgestelde vragen over de slimme meter

Hier volgen enkele veelgestelde vragen over de slimme meter.

Mag ik de plaatsing van de slimme meter weigeren?
Ja, je mag weigeren om deel te nemen aan het proefproject. VREG.be is van oordeel dat een weigering tot de deelname aan het proefproject via een weigering tot plaatsing van de slimme meter mogelijk is. Het proefproject is immers een testfase en het behoort dus niet tot de normale activiteiten die Eandis en Infrax uitvoeren.

Het is echter belangrijk dat zoveel mogelijk van de geselecteerde netgebruikers deelnemen aan de testen van het proefproject. Pas dan zijn deze testen statistisch relevant. Als er te weinig deelnemers zijn kan het proefproject de beslissing van de Vlaamse regering om al dan niet over te gaan tot een uitrol van slimme meters onvoldoende onderbouwen.

Als je kiest voor een slimme meter mag je ook, op elk moment, weigeren de meter vaker te laten uitlezen dan nodig is voor de jaarlijkse meteropname en de meteropnames bij een verhuis of verandering van leverancier. De mogelijkheid om de plaatsing van een slimme meter te weigeren neemt niet weg dat de netbeheerder altijd toegang moet hebben tot de (bestaande) meter. Je kunt de toegang tot jouw woning dus niet weigeren.

Ik heb zonnepanelen of overweeg de aankoop van zonnepanelen. De digitale meter heeft geen terugdraaiende teller
De digitale meter draait niet terug, maar registreert zowel de injectie als de afname. Technisch is compensatie en vermarkting van het overschot met een digitale meter mogelijk. Dit moet echter nog wettelijk worden geregeld.

Ik heb zonnepanelen. Zal ik nog mijn groenestroomcertificaten krijgen?
De invoering van de digitale meter heeft geen impact op het steunmechanisme van de groenestroomcertificaten. Je zult de vergoeding per geproduceerde kWh verder ontvangen. Hoe en of de afgenomen stroom zal worden gecompenseerd en gevalideerd door de stroom die jouw installatie op het net injecteert, moet nog worden bepaald.

Ik heb zonnepanelen geïnstalleerd of overweeg de aankoop van zonnepanelen. Ik heb tweevoudig uurtarief en overweeg over te schakelen naar een enkelvoudige meter. Wacht ik beter op de digitale meter of schakel ik alsnog over op een enkelvoudige meter?
Als je denkt voordeel te doen met de vervanging door een enkelvoudige meter kun je nog tot de invoering van de digitale meter genieten van de compensatie via de terugdraaiende teller. Een metervervanging kost geld, je moet dus zelf uitmaken of dit nog een goede keuze is. Op dit ogenblik wordt enkel compensatie tussen afname en injectie doorgevoerd met het oude metertype (ferrarismeter), de terugdraaiende meter. Wie nu kiest voor een bidirectionele meter (een meter die apart meet wat op het net wordt gezet en van het net wordt afgenomen), betaalt de afname. Op dit moment zijn er geen energieleveranciers die een vergoeding betalen voor het overschot aan stroom dat op het net wordt gezet.

Vanaf 2018 kan een PV-eigenaar een teveel aan stroom wel verkopen aan een leverancier. De netto geïnjecteerde stroom wordt toegewezen aan de portefeuille van de leverancier van de prosument. Omdat deze toegewezen energie een waarde heeft, is het logisch dat de prosument ervoor vergoed wordt. Het is aan de markt om te bepalen hoeveel er voor die energie betaald wordt.

De digitale meter wordt verplicht. Geldt dit ook voor bedrijven?
Ja, de meters worden ingezet voor alle aansluitingen tot 56 kVA. Daarboven wordt een AMR-meter verplicht.

Ik heb zonnepanelen geïnstalleerd en ben niet blij met het prosumententarief. Nu wordt me een digitale meter in de maag gesplitst.
Als prosument maak je ook gebruik van het distributienet. Het is dus logisch dat ook prosumenten bijdragen aan de kost ervan. Het prosumententarief is in het leven geroepen voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet door prosumenten. Op deze manier dragen ook zij mee de kosten van de netinfrastructuur. De VREG overweegt nu de invoering van een capaciteitstarief voor elke netgebruiker. Bij de invoering van een dergelijk tarief vervalt dan het prosumententarief. Dit heeft overigens niets te maken met het steunmechanisme via groenestroomcertificaten. Dat laatste wordt niet in vraag gesteld bij de invoering van de digitale meter. Over de verrekening van de aan het net geleverde stroom zijn er nog geen beslissingen genomen. Netbeheerders hebben door de groei van de decentrale productie meer nood aan meetgegevens om het distributienet te kunnen beheren.

Meer veelgestelde vragen over zonnepanelen:
> Zonnepanelen vergelijken: hoe doe je dat?
> Wat zijn de voordelen van zonnepanelen?
> Krijg ik garantie op zonnepanelen?
> Wat is het verschil tussen vermogensgarantie en fabrieksgarantie op zonnepanelen?
> Wat is het verschil tussen zonnepanelen en PV-systemen?
> Wat zijn de beste zonnepanelen?

Of bekijk hier vaak gestelde vragen: zonnepanelen F.A.Q

Bronnen:
> Vlaanderen.be
> Fluvius.be

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kies voor een erkende installateur en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van vakmensen actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Erkende installateurs